РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 

Webnode
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА  РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА: 
 
ПЪРВИ КЛАС -16.06.2016 ГОДИНА, 18.00 ЧАСА 
 
ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ - 17.06.2016 ГОДИНА, 18.00 ЧАСА 
 
 
УМОЛЯВАМЕ ДА ИМА ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЕМЕЙСТВО И ДА НЕ ПРИСЪСТВАТ ДЕЦАТА НА СРЕЩИТЕ, ТЪЙ КАТО ИМА ОГРАНИЧЕН БРОЙ МЕСТА В САЛОНА, 
 
СПИСЪЦИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ЩЕ ИМА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ СРЕЩИТЕ. 
ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ СЪГЛАСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ!
 
 
Неявяването на родителска среща се счита за отказ от прием и мястото се заема от следващия кандидат, подал документи за първи клас-
 
 
АДМ. РЪКОВОДСТВО 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

БЪДЕЩ ВТОРИ КЛАС - 4 МЕСТА 
 
БЪДЕЩ ТРЕТИ КЛАС - 2 МЕСТА 
 
БЪДЕЩ ЧЕТВЪРТИ КЛАС - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА 
 
БЪДЕЩ ПЕТИ КЛАС 
- ПАРАЛЕЛКА С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК -РУСКИ - 5 МЕСТА 
- ПАРАЛЕЛКА С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК -НЕМСКИ - 3 МЕСТА 
 
БЪДЕЩ ШЕСТИ КЛАС - 3 МЕСТА 
 
БЪДЕЩ СЕДМИ КЛАС - 5 МЕСТА 
 
БЪДЕЩ ОСМИ КЛАС - НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА - НАБИРАТ СЕ ЖЕЛАЕЩИ ЗА ПАРАЛЕЛКА - 18 МЕСТА 
 
 
 
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО. 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЕ ИЗДАВА ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО НЕ ПО-РАНО ОТ 1 АВГУСТ 2016 ГОДИНА.
 
 
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ 
- КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ 
- КОПИЕ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА 
- КОПИЕ ОТ УЧЕНИЧЕСКА КНИЖКА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС/НАЧАЛЕН ЕТАП 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 52. ОУ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ЧЕТВЪРТИ КЛАС В СЛЕДНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ: 
 
- ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК -РУСКИ ЕЗИК - 5 МЕСТА 
- ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК -НЕМСКИ ЕЗИК  - 3 МЕСТА 
 
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО 1 АВГУСТ 2016 ГОДИНА. 
 
ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОВЕЧЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:
1. УСПЕХ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП 
2. ДАННИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА УЧЕНИКА 
3. ДАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ, КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП, КОПИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ /ПО ОБРАЗЕЦ/, БЛАНКА ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ. 

ПРИЕМ В 8. КЛАС - НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 52. ОУ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС, НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА С ИЗУЧАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМАТА ПОДГОТОВКА - ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - РУСКИ ЕЗИК, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА. 
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО 1 АВГУСТ 2016 ГОДИНА
 
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ /ПО ОБРАЗЕЦ/ 
- КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС 
- КОПИЕ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА 
- КОПИЕ ОТ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ СЛЕД 7 КЛАС /ЗА СВЕДЕНИЕ:
 
ПАРАЛЕЛКА ЩЕ БЪДЕ СФОРМИРАНА ПРИ МИНИМУМ 18 УЧЕНИЦИ. ПРИ ПО-МАЛЪК БРОЙ УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕНАСОЧЕНИ КЪМ УЧИЛИЩЕ, ФОРМИРАЛО 8 КЛАС. 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦТЕ - ЗА ПОЛЗАТА ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ГОТОВНОСТТА ЗА УЧИЛИЩЕ

Предоставяме на Вашето внимание статия, публикувана във вестник "Учителско дело" за ползата от изследване на началната готовност на детето ца училище. Автор на статията е г-жа Цветанка Димитрова - педагогически съветник-психолог на 52. ОУ

КМЕТЪТ НА СОФИЯ Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА НАГРАДИ НАШИЯ ДИРЕКТОР ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 
На 11 май 2016 година в зала "България" се проведе десетата юбилейна церемония по награждаване на директори за заслуги към столичното образование. Наградите се връчват под патронажа на кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова. 
Нашият директор бе награден с грамота за заслуги към Столична община, а именно за успешно управление на образователната институция при спазване на строга финансова дисциплина, повишаване нивото на квалификация на учителите, за подобряване на материално-техническата база и повишаване ефективността на образователния процес, за реализиране на ефективен модел за развитие на средното образование и управленски подход за организация на образователната среда.
Наградата на г-н Данко Калапиш бе връчена лично от д.ик.н Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители.