ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ 

 
На основание Наредба за приобщаващото образование /приета с ПМС № 286/4.11.2016 година/ се налага промяна в Правилника за дейността на училището ни. 
Променени са чл. 26 и чл. 27 касаещи отсъствията по семейни /домашни/ причини. 
Съгласно горецитираната наредба, ученикът има право да отсъства до три дни в годината по семейни причини, като се подава молба от родител, настойник до директора на училището. Директорът издава заповед с разрешение за отсъствията. 
Ако се наложи отсъствие над 3-те дни се подава молба до директора, който предлага на педагогическия съвет на училището да разреши отсъствията. Максималният брой дни е до 7 /седем/ с разрешение на педагогическия съвет. 
 
За Ваше улеснение може да изтгелите бланка на молба и заповед за отсъствия по семейни причини от ТУК
 
 
Адм. ръководство 

ХУДОЖНИКЪТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -ЖОЖО НА ГОСТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

    През месец октомври в часовете по изобразително изкуство на г-ца Румяна Добриянова в пети клас гостува професионалният млад художник и талант Георги Георгиев - Жожо, специалност Скулптура.
Учениците от пети клас, вдъхновени от Жожо, твориха своите картини с голям интерес. 
    Жожо има множество самостоятелни изложби в страната и чужбина - Италия, Швеция и други, както и участва в множество групови изложби.

    Повече информация за нашия гост може да откриете на следния сайт: http://jojogeorgiev.com/about.html 

 
    Ето и снимки от занятията:
  
 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКИТЕ КЪМ 11.11.2016 ГОДИНА 

 
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА "Б" - 1 СВОБОДНО МЯСТО 
ТРЕТИ "Б" КЛАС - 1 СВОБОДНО МЯСТО 
ПЕТИ "А" КЛАС - 1 СВОБОДНО МЯСТО 
 
ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО! 
 
 
АДМ. РЪКОВОДСТВО

 ЗАПОЧВАТ ЗАНИМАНИЯТА НА ГРУПИТЕ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
С УДОВОЛСТВИЕ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ЗАПОЧВАТ ЗАНИМАНИЯТА НА ГРУПИТЕ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС". ВСИЧКИ ЗАЯВЕНИ ГРУПИ СА СФОРМИРАНИ И ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ЗАНИМАНИЯ!
 
ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ГРУПА "ЗАНИМАТЕЛЕН НЕМСКИ ЕЗИК" СА ПРЕКАЛЕНО МНОГО ЗА ЕДНА ГРУПА. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ДВЕ ГРУПИ, КАТО ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ИМА НА ВХОДНАТА ВРАТА ДО 11.11.2016 ГОДИНА. ЗАНИМАНЯТА НА ГРУПИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ, КАТО ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО! 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е БЕНЕФИЦИЕНТ И ПАРТНЬОР ПО ТРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Нашето училище участва за първи път с проекти по програма "Еразъм +". Кандидатствахме с общо 6 проекта по ключова дейност КА2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" към Европейската комисия. 
От тях три проекта са одобрени за финансиране. Проектите са с партньори от много страни, сред които Испания, Канарските острови, Холандия, Германия, Италия, Чехия, Румъния, Гърция, Турция
Темите на проектите са "Драма-театър на английски език" с координатор г-жа Светла Цанкова, учител по английски език, "Опазване на енергията по света" с координатор г-жа Елена Бозова, учител по природни науки и "Осмисляне на свободното време на учениците" с координатор г-жа Лалка Динкова - начален учител. И трите проекта са насочени към споделяне на добри практики. Проектите са разработвани в продължение на близо година от нашият асистент по управление на европейски проекти г-ца Траяна Моллова.
 
В следващите две години нашето училище ще бъде домакин и на интеранционални срещи, нашите ученици и семейства ще имат удоволствието да приемат ученици от изброените държави, както и на наши деца ще имат възможността да посетят некои от държавите-партньори. 
 
Първата среща в България по проект "Осмисляне на свободното време" ще бъде в периода 24-28 октомври, като участници в нея ще бъдат само учители и директори от училищата-партньори по проекта. 
 
Ще се радваме и ще се разчитаме и на подкрепа от нашите родители! 
 
Нека си пожелаем успешна нова учебна и проектна година!

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
НАПОМНЯМ, ЧЕ УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 52. ОУ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ, ВЗЕТО ОЩЕ МИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА! 
МОЛЯ ДА ОРГАНИЗИРАТЕ ПОРЪЧКА НА  УНИФОРМИ ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА ДО 01.10.2016 ГОДИНА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО В РАБОТНИ ДНИ ОТ 09.00 ДО 10.30 ЧАСА 
СЛЕД 15.ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА УЧЕНИЦИ БЕЗ УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ ОТ УЧИЛИЩЕ! 
 
ДАНКО КАЛАПИШ, ДИРЕКТОР НА 52. ОУ

КМЕТЪТ НА СОФИЯ Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА НАГРАДИ НАШИЯ ДИРЕКТОР ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 
На 11 май 2016 година в зала "България" се проведе десетата юбилейна церемония по награждаване на директори за заслуги към столичното образование. Наградите се връчват под патронажа на кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова. 
Нашият директор бе награден с грамота за заслуги към Столична община, а именно за успешно управление на образователната институция при спазване на строга финансова дисциплина, повишаване нивото на квалификация на учителите, за подобряване на материално-техническата база и повишаване ефективността на образователния процес, за реализиране на ефективен модел за развитие на средното образование и управленски подход за организация на образователната среда.
Наградата на г-н Данко Калапиш бе връчена лично от д.ик.н Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители.