КМЕТЪТ НА СОФИЯ Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА НАГРАДИ НАШИЯ ДИРЕКТОР ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Webnode
 
На 11 май 2016 година в зала "България" се проведе десетата юбилейна церемония по награждаване на директори за заслуги към столичното образование. Наградите се връчват под патронажа на кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова. 
Нашият директор бе награден с грамота за заслуги към Столична община, а именно за успешно управление на образователната институция при спазване на строга финансова дисциплина, повишаване нивото на квалификация на учителите, за подобряване на материално-техническата база и повишаване ефективността на образователния процес, за реализиране на ефективен модел за развитие на средното образование и управленски подход за организация на образователната среда.
Наградата на г-н Данко Калапиш бе връчена лично от д.ик.н Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители. 
 

 
 
 
Webnode

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В                       4. И 7. КЛАС 

Започва националното външно оценяване за учениците от 4. и 7. клас. 
 
Датите, на които ще се проведе са следните: 
 
4 клас 
 
10.05.2016 г. - Математика 
12.05.2016 г -  Български език и литература 
13.05.2016 г - Човекът и природата 
16.05.2016 г - Човекът и обществото 
 Продължителност на изпитванията: 40 минути, за ученици със СОП - 80 минути. 
 
 
7 клас 
 
18.05.2016 г - Български език и литература 
20.05.2016 г - Математика 
26.05.2016 г - Обществени науки, гражданско образование и религия - включва предметите история и цивилизация и география и икономика
27.05.2016 г -  Чужд език - английски език 
30.05.2016 г - Природни науки и екология - включва предметите химия и ООС, биология и ЗО, физика и астрономия
 
НВО по български език и литература и математика са с два модула: първи модул  НВО - 60 минути, втори модул - приемен изпит след 7. клас по Наредба 11 - 90 минути
Изпитите по КОО ОНГОР и Чужд език са с продължителност 60 минути, а КОО "ПНЕ" - 90 минути. 
 
Ръководството на 52. ОУ организира родителска среща за родителите и учениците от 7. клас с цел разясняване на предстоящите дейности и среща със средни училища, предлагащи прием след 7. клас
 
 
Административното ръководство
 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ: ПРОЦЕДУРА НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЪВОКЛАСНИЦИ С РАВНА СУМА ОТ ТОЧКИ В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ 

 
Във връзка с писмо № 9105-122/13.04.2016 година на Министерство на образованието и науката и писмо № 9137-366/22.04.2016 година относно оптимален прием на ученици в първи клас, Педагогическият съвет на 52. ОУ "Цанко Церковски" на свое редовно заседание на 26.04.2016 година прие процедура за класиране на първокласници с равна сума от точки в крайното класиране. 
С утвърдената процедура може да се запознаете Т У К.