ПРИЕМ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА 

 
  • За учебната 2017/2018 година 52. ОУ има възможност да приеме една паралелка в предучилищна група за 6-годишни деца при целодневен режим на обучение с 22 деца. 
  • Приемат се документи и за 5-годишни деца, но техните заявления за прием ще бъдат разглеждани в случай, че не достигат кандидатите за формиране на самостоятелна група от 6-годишни деца. 
 
  • Учители на групата ще бъдат г-жа Елена Йорданова и г-жа Юлия Пейчева - предучилищни педагози в 52. ОУ .
 
 
 
 
 
 

   ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

  • За учебната 2017/2018 година 52. ОУ има възможност да приеме три паралелки в първи клас с по 22 ученици всяка.
 
  • Класните ръководители на бъдещите паралелки в първи клас ще бъдат: 
  1. Лалка Динкова - старши учител начален етап на основното образование със специализация по руски и английски език и втора специалност "учител по български език и литература" 
  2. Людмила Илиева старши учител начален етап на основното образование с втора специалност българска филология 
  3. Антоанета Иванова старши учител начален етап на основното образование с втора специалост детска /предучилищна/ педагогика 
 
  • Ще бъдат формирани две паралелки с английки език и една паралелка с немски език. 
 
  • Заявленията за прием ще бъдат приемани по график, определен в Системата за прием на ученици в първи клас