ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

За учебната 2021/2022 година 52. ОУ "Цанко Церковски" има възможност да приеме 66 ученици в три паралелки в първи клас - две с английски език и една с немски език. Паралелката с немски език ще се сформира при наличие минимум на 22 ученици, заявили да изучават немски език. 
 
Приемът в първи клас ще се реализира през централизирана електронна система за всички общински училища. 
 
 
 
 
Прилежащият район на училището и броя ученици, които ще приеме училището ще бъдат обявени на 19.04.2021 година на сайта на електронната система.